Tác giả: Nữ Vương Quyên Tỷ
Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị
Nguồn: Truyện của tui

Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị

Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị Xếp hạng: 4/5 - 360 Lượt đánh giá.

Cửu Kiếp Tiên Đế, đô thị trọng sinh!

Một địa cầu, một cái Tiên giới, đây chính là thiên địa cách biệt a!

“Kinh Nguyệt Đan, chuyên trị kinh nguyệt không đều, lập tức thấy hiệu quả, 3000 khối một viên ~”

“Kiếm này trừ tà chấn quỷ, tử khí đông lai…… Nữ 5 vạn, nam 10 vạn! Đến mỹ nữ, trước nói cho ta biết ngươi số điện thoại là gì a?”

Truyện hài hước, main khá vô sỉ, nhiều girl, nhưng bá khí, ngưu bức a.

Bình Luận: