Tác giả: Thiên Tùng Thần
Thể loại: Huyền Huyễn
Nguồn: Truyện của tui

Gia Cát Khổng Minh Tung Hoành Dị Giới

Gia Cát Khổng Minh Tung Hoành Dị Giới Xếp hạng: 4/5 - 489 Lượt đánh giá.

Đa trí như yêu Gia Cát Vũ Hầu tế tinh kéo dài tính mạng thất bại trong gang tấc, Tinh Vẫn năm trượng nguyên, một trong số đó sợi trung hồn bất diệt, xuyên việt đúng chỗ với dị giới đại lục Thiên Nguyên, bám thân đến một cái có chút thiên nhiên ngốc tiểu hài trên người...

Liền, một cái không chỗ nào không biết, không chỗ nào không tinh, không gì không làm được yêu nghiệt thiên tài xuất hiện rồi!

Mà lại xem tinh thông thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp, chư tử bách gia Ngọa Long quân sư, làm sao tung hoành dị giới!

Tế tinh cải mệnh, tái tạo truyền kỳ!!!

Bình Luận: