Tác giả: Cao Nguyệt
Thể loại: Lịch Sử
Nguồn: Truyện của tui

Giang Sơn Chiến Đồ

Giang Sơn Chiến Đồ Xếp hạng: 4/5 - 238 Lượt đánh giá.

Thể Loại: Lịch Sử - Quân Sự

Tùy mạt khói lửa dấy lên, anh hùng xuất biên hoang. Hà Bắc Đậu Thiên Vương, tuyết dạ chiến kim cương;

Ngõa Cương kiêu hùng họ Mật, sống mái với nhau giết Địch Nhượng. Gian hùng Vũ Văn Thị, soán chủ, mưu Tiêu Nương;

Trường An Lý Nhị Lang, hai trận chiến Lạc Dương Vương. Ba Lăng Tiêu Lương Đế, qua sông lấy Kinh Tương;

Đông nam Đỗ Phục Uy, tự hào Giang Hoài Lang. Sóng cồn cuốn trời xanh, mãnh tướng săn tùy dương.

Tùy Quốc giang sơn nhập chiến đồ, người thua làm giặc, người thắng làm vua.

Bình Luận: