Tác giả: Mộc Tử Tâm
Thể loại: Đô Thị
Nguồn: Truyện của tui

Hồi Sinh 2003 Convert

Hồi Sinh 2003 Convert Xếp hạng: 3.9/5 - 168 Lượt đánh giá.

Một cái viết truyện online gia hỏa, trở lại năm 2003, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu.

Hãy xem tiểu nhân vật này có thể tạo ra bao nhiêu bọt nước!

Nhân vật chính không có gì ngoài kỹ năng viết truyện online và những kiến thức mơ màng.

Khởi đầu truyện là sự sụp đổ của một mối tình và cách nhân vật chính đứng lên từ cơ hội "hồi sinh"

Nói chung truyện hay, từng đứng Top 7 thể loại Đô Thị của Qidian. Nếu so sánh thì truyện này tốt hơn truyện Trọng Sinh Chi Đại Văn Hào. Bởi vì nhân vật chính không có khả năng sao chép nguyên văn những tác phẩm danh tiếng, Ở đây, nhân vật chính phải từ từ bước đi, lợi dụng những cốt truyện chưa ra đời để tác phẩm bình thường hấp dẫn được độc giả.

Bình Luận: