Tác giả: Đao Lạc
Thể loại: Huyền Huyễn
Nguồn: Truyện của tui

Hùng Bá Thần Hoang

Hùng Bá Thần Hoang Xếp hạng: 4/5 - 444 Lượt đánh giá.

Hùng Bá Thần Hoang tác giả: Đao Lạc

Hùng Bá Thần Hoang Thái Cổ Phá Diệt, Thượng Cổ phục hưng, Hữu Thần Môn tự hư vô bay tới, Trấn Áp Thiên Địa, Cố Hữu Thần Hoang đại thế...

Phế vật Trầm Phàm, được Âm Dương Thần Tiền, thành thiên tài tuyệt thế...

Từ đây, hắn chuyên đánh các loại thiên tài trang bức, chuyên trị các loại tiên nữ thần cơ, hắn Chiến Cường giả, bại đại địch, phá ràng buộc, cải thiên mệnh, tại tông môn Lâm Lập, cường giả Như Vân, vạn tộc cùng nổi lên đại thời đại, từng bước đỉnh cao, thề phải Hùng Bá Thần Hoang!

Cảnh giới:

+ Khai Mạch - Nhất đoạn đến Tam đoạn là Vũ Đồ - Tứ đoạn đến Lục đoạn là Vũ Giả - Thất đoạn đến cửu đoạn là Vũ Sư

+ Động Huyền, Pháp Tướng, Vạn Tượng,... nhất trọng đến cửu trọng

Bình Luận: