Tác giả: Ma Vương
Thể loại: Huyền Huyễn
Nguồn: Truyện của tui

Kiếm Tâm Võ Thần

Kiếm Tâm Võ Thần Xếp hạng: 4.1/5 - 200 Lượt đánh giá.

Thế giới vô biên, võ đạo độc tôn, Vạn tộc tranh phong.

Lâm Dịch xuyên qua tới, thu được một tòa Thần Bí tàn tháp, mở ra đặc sắc con đường võ đạo.

Thái Cổ Chân Long, bát hoang Thần Ma, kinh sợ Càn Khôn, không người nào có thể địch?

Lâm Dịch cười rút kiếm, giết diệt tam giới, máu nhuộm Cửu Châu, sáng lập Truyền Kỳ, Thiên Hạ độc tôn!

Thần Bí yêu mỵ đan phường nữ lão bản, tuyệt đại tao nhã mỹ nữ sư tôn, tinh thuần ngây thơ hoang đảo thần nữ...

Cảnh giới:

Võ Đồ (Luyện Bì - Luyện Huyết - Luyện Cốt)Võ Sĩ (Thanh Đồng - Bạch Ngân - Hoàng Kim)Võ Sư (Tinh Thần - Viên Nguyệt - Nhật Diệu) Võ Hầu (Quy Hải - Triều Tịch - Đấu Tuyền)Võ Vương (Nhân Luân - Địa Luân - Thiên Luân)Võ Tôn (Vân Cung - Kim Cung - Huyền Cung)Võ Tông (Chân Linh - Địa Linh - Thiên Linh)Võ Hoàng (Càn Quân - Khôn Quân - Phá Quân)Võ Thánh (Ngự Hư - Trùng Hư - Phá Hư)Võ Tiên (Nhân Tiên - Linh Tiên - Hoàng Tiên - Huyền Tiên - Địa Tiên - Thiên Tiên - Chân Tiên - Kiếp Tiên - Đạo Tiên - Đại La Kim Tiên - Hỗn Nguyên Tiên - Tiên Quân)Võ Đế

Bình Luận: