Tác giả: Lưu Thủy Vô Ngân
Thể loại: Huyền Huyễn
Nguồn: Truyện của tui

Long Huyết Vũ Đế

Long Huyết Vũ Đế Xếp hạng: 4/5 - 392 Lượt đánh giá.

Thiếu niên thiên tài chịu khổ biến cố, tu vi không tiến vào, người người ức hiếp, may mắn được Khốn Thiên Thăng Long Trụ, thức tỉnh ngàn tỉ Long lực, từ đây bước lên nghịch thiên chi đồ, huề quần mỹ ngạo du cửu thiên ở ngoài.

Một đạo cuộc chiến, lục đạo luân hồi, bách hướng lên, vạn tông lập, Long lực chiến bầu trời, một phù trấn thiên hạ!

Bình Luận: