Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Nguồn: Truyện của tui

Mãng Hoang Kỷ Convert

Mãng Hoang Kỷ Convert Xếp hạng: 4/5 - 393 Lượt đánh giá.

Giới thiệu: Ngã Cật Tây Hồng Thị a (Mãng Hoang Kỷ) giới thiệu vắn tắt đại yêu sách tới như thế nào rất tốt ủng hộ phiên gia sách mới.

Vai chính không phải họ Hùng, mà là họ Kỷ.

Đại yêu sách:

Một bản tiểu thuyết, chính là một cái thế giới.

Tại (Mãng Hoang Kỷ) trong thế giới này ~~

Đầy hứa hẹn sinh tồn, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng yêu đấu bộ lạc mọi người.

Đầy hứa hẹn tiêu dao Trường Sinh, lịch tam tai chín kiếp, có chết Vô Hối tu tiên giả.

Càng có Khoa Phụ từng ngày...

Càng có Hậu Nghệ bắn Kim Ô...

...

Mà một ngày, Kỷ mỗ người đang một cái cường đại bộ tộc 'Kỷ thị' sinh ra...

Đọc bản dịch truyện "Mãng Hoang Kỷ"

Bình Luận: