Tác giả: Tô tiểu noãn
Thể loại: Xuyên Không, Nữ Hiệp
Nguồn: Truyện của tui

Phế vật nghịch Thiên tiểu thư

Phế vật nghịch Thiên tiểu thư Xếp hạng: 4/5 - 185 Lượt đánh giá.

Tà vương truy vợ: Phế vật nghịch Thiên tiểu thư

Nàng, 21 thế kỷ kim bài sát thủ, lại mang là Tô phủ không... Nhất dùng củi mục Tứ tiểu thư trên người.

Hắn, đế quốc Tấn vương điện hạ, lãnh khốc tà mị cường thế bá đạo, thiên phú trác tuyệt.

Thế nhân đều biết nàng là bao cỏ phế vật, tùy ý ức hiếp lăng nhục, duy chỉ có hắn tuệ nhãn thức châu đối với nàng cường thế bá đạo dây dưa thề sống chết không buông tay.

Mà lại xem bọn hắn như thế nào cường giả cùng cường giả va chạm, trình diễn vừa ra truy đuổi cùng bị truy đuổi trò hay.

Danh Sách Chương:
Bình Luận: