Tác giả: Sa Mạc
Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không
Nguồn: Truyện của tui

Quốc Sắc Sinh Kiêu Convert

Quốc Sắc Sinh Kiêu Convert Xếp hạng: 4/5 - 287 Lượt đánh giá.

Lục long tụ binh, bồ tát khai môn!

Một quỷ dị kinh thiên đại bẩy rập, trong cục có cục, kế trong có kế, thật thật giả giả, hư hư thật thật, ai là người trong kế, ai là người bố cục ? bát tự sấm ngôn về sau, lại phủ đầy bụi lấy hạng gì bí ẩn câu chuyện? Là lang tuần thiên hạ? hay là giảo hồ man thế?

Một khúc, khúc vị liễu tráng sĩ tán ca, từng màn cuốn lên mỹ nhân bức rèm che!

Đọc bản dịch truyện "Quốc Sắc Sinh Kiêu".

Bình Luận: