Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính
Thể loại: Đô Thị
Nguồn: Truyện của tui

Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà

Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà Xếp hạng: 4/5 - 313 Lượt đánh giá.

Ngã Đích Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà.

Một phần kiêm chức hợp đồng, làm Diệp Phàm giả bạn trai nữ quan tổng tài núi băng, thầm nghĩ kiếm chút đỉnh tiền, qua cuộc sống an dật chính hắn, từ nay về sau bên người mỹ nữ như mây, phong ba không ngừng.

"Gì kia... Mỹ nữ, bạn trai chuyển chức lão công, thêm tiền ngoài định mức không?"

Bình Luận: