Tác giả: Long Vương
Thể loại: Đô Thị
Nguồn: Truyện của tui

Thấu Thị Cuồng Binh

Thấu Thị Cuồng Binh Xếp hạng: 4/5 - 364 Lượt đánh giá.

Phách lối cuồng binh ngẫu nhiên đạt được thần bí hệ thống, mở ra tân nhân đại lễ bao, đạt được thấu thị nhãn cùng Cửu Dương Chân Kinh, từ đó một đường hóa Long, cổ vật giám bảo, đổ thạch đánh bạc, mọi thứ tinh thông, gặp gở thầm mến Nữ Thần, động tình nóng nảy cảnh hoa, ta tồn tại, chỉ vì mở khóa càng yêu kiều hơn thế!

Bình Luận: