Tác giả: Từ Quảng Đại
Nguồn: Truyện của tui

Thôn Phệ Hồn Đế

Thôn Phệ Hồn Đế Xếp hạng: 3.9/5 - 330 Lượt đánh giá.

Trong thế giới Võ Hồn là Vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh Thôn Phệ Võ Hồn.

Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh.

Bình Luận: