Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Thể loại: Khoa Ảo
Nguồn: Truyện của tui

Tinh Chiến Phong Bạo Convert

Tinh Chiến Phong Bạo Convert Xếp hạng: 4.1/5 - 171 Lượt đánh giá.

Trường quân đội khảo thi tới gần, bậc gien 28 bị trực tiếp hủy bỏ tư cách khảo thi.

Thay bằng hữu đưa thư tình, kết quả lại rớt xuống trong hồ, danh tiếng tự tử lan truyền nhanh chóng.

Vương Tranh đồng học lần thứ nhất thu được lễ vật, lại như là tiến nhập luyện ngục...

Nhưng mà, lúc hết thảy chấm dứt, Vương đồng học đã bắt đầu cuộc sống đại học hạnh phúc!

Nhiệt huyết vĩnh hằng, đây là phong bạo khúc quân hành, đây là hung mãnh nhất nhiệt huyết nhất cơ giáp triều dâng!

Đọc bản dịch truyện "Tinh Chiến Phong Bạo".

Bình Luận: