Tác giả: Phát Biểu Oa Ngưu
Thể loại: Tiên Hiệp
Nguồn: Truyện của tui

Tinh Vũ Thần Quyết

Tinh Vũ Thần Quyết Xếp hạng: 4/5 - 431 Lượt đánh giá.

Thế giới các nơi, đứng sừng sững lấy mười hai toà Thông Thiên Thần Tháp, truyền thuyết cái này mười hai toà thông đạo Thần Tháp thông hướng trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Lộ.

Nhưng là Thông Thiên Thần Tháp cao không thể chạm, mãi mãi không kết thúc.

Thượng Cổ Truyền Thừa, từng có trăm ngàn loại võ đạo, nhưng là thương hải tang điền, cũng chỉ có ba loại...

Bình Luận: