Tác giả: Tả Nhĩ Tư Niệm
Thể loại: Đô Thị
Nguồn: Truyện của tui

Tối Cường Y Thánh

Tối Cường Y Thánh Xếp hạng: 4/5 - 326 Lượt đánh giá.

Mang theo một thân thông thiên bản lĩnh hung hăng trở về.

Biết chữa bệnh, biết đoán mệnh, biết chế thuốc, biết bày trận, biết luyện phù...

"Phía trên thế giới này không có ta không làm nổi sự tình!". Trầm Phong.

Bình Luận: