Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Nguồn: Truyện của tui

Vạn Vực Chi Vương

Vạn Vực Chi Vương Xếp hạng: 4/5 - 460 Lượt đánh giá.

Tags: Dị giới, sảng văn, nhiệt huyết.

Thái Cổ thời đại, có Kình Thiên Cự Linh, thân như tinh thần, bay lượn trụ vũ.

Có người mang dị huyết các tộc Đại Tôn, tan vỡ hư không, tái tạo thiên địa, có cổ Luyện Khí Sĩ, viễn độ ngân hà, Giáo Hóa Chúng Sinh.

Không biết vì nguyên nhân gì, một thời đại lặng yên chung kết, vạn vực ngăn cách, thái cổ cự kình từng cái mai danh ẩn tích.

Đã cách nhiều năm, thiếu niên Nhiếp Thiên, thông qua một giọt máu tươi, trở lại thái cổ.

Luyện Khí Sĩ chia làm Luyện Khí, Hậu Thiên, Trung Thiên, Tiên Thiên, Phàm Cảnh, Huyền Cảnh, Tiên Cảnh, Hư Vực, Thánh Vực, Thần Vực mười cấp bậc...

Linh Thú cũng có mười cấp bậc, từ cấp 1 đến 10.

Linh Khí chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, thông linh, bất diệt.

đang cập nhật

Bình Luận: