Tác giả: Càn Đa Đa
Thể loại: Huyền Huyễn
Nguồn: Truyện của tui

Vạn Vực Linh Thần

Vạn Vực Linh Thần Xếp hạng: 4/5 - 216 Lượt đánh giá.

Thể loại: Kỳ Huyễn Tu Chân

Một đời bá chủ, chịu khổ phản bội, bị 49 cái cường giả vây công, chết thảm vạn kiếp núi, trọng sinh một lần, hắn nếu trèo lên đỉnh phong;

Cường thế quật khởi, sát nhập loạn tinh vực, chém hết mười vạn cường giả, ngộ sinh tử sát đạo, xung kích Chí Cao Thần vị!

Bình Luận: