Tác giả: Vương Bất Quá Bá
Thể loại: Du Hí
Nguồn: Truyện của tui

Vị Diện Chuyển Kiếp Đế Vương Lộ

Vị Diện Chuyển Kiếp Đế Vương Lộ Xếp hạng: 3.9/5 - 229 Lượt đánh giá.

Bừa bãi vô danh sinh viên đại học Lý Hiên ở chịu khổ đánh đập sau khi, bất ngờ thu được một khoản thần bí hệ thống, có thể tự do xuyên toa ở vô ngần vị diện bên trong, nguyên bản bình thường vận mệnh lặng yên thay đổi.

Tam Quốc, Ỷ Thiên, Thiên Long Bát Bộ , High School Of The Dead, Thần Điêu Hiệp Lữ.

Truyện nói về main đi qua các vị diện để giành tài nguyên, kiếm nhân tài. Theo hướng đánh giặc đấu trí.

Quyển 1: Hỗn Loạn Tam Quốc.

Quyển 2: Ỷ Thiên Cuồng Ca.

Quyển 3: Tam Quốc.

Quyển 4: Thiên Long Bát Bộ.

Quyển 5: Thần Điêu Hiệp Lữ.

Quyển 6: Tam Quốc Phong Vân.

Quyển 7: Đại Đường Song Long.

Quyển 8: One Piece.

Bình Luận: