Tác giả: Thành Chi Thiên
Thể loại: Khoa Ảo
Nguồn: Truyện của tui

Vô Hạn Anh Linh Thần Tọa

Vô Hạn Anh Linh Thần Tọa Xếp hạng: 4/5 - 317 Lượt đánh giá.

Thể loại: Thời Không Xuyên Toa – Vô Hạn Lưu

Vô tận vị diện, vô hạn thời không, cuối cùng Thần khí, mạnh nhất anh linh.

Một cái tại bất đồng thế giới qua lại, thu thập mỹ nữ cùng bảo vật cố sự.

Hiện nay thế giới: Harry Potter -- Diablo 2 -- Kim Dung võ hiệp -- ???

PS: Khuyến cáo – main9 rất tà ác, rất háo sắc, hơi biến thái, hơi có chút thần kinh... nói chung không phải người tốt, thận nhập!

Bình Luận: