Tác giả: U Húc
Nguồn: Truyện của tui

Vô Hạn Nhân Sinh

Vô Hạn Nhân Sinh Xếp hạng: 4/5 - 435 Lượt đánh giá.

Bert là một thiên tài, hôm nay mùa hè thu được Oxford giấy báo nhập học, tại sinh nhật một ngày trước, Hogwarts Fukelo gửi thư, một cái lại biến thành mèo, tự xưng Vu sư lão thái bà tiến vào ánh mắt, cho Bert sinh hoạt mang đến không tưởng tượng được cải biến.

Ừm! Là hậu cung văn...

Bình Luận: