Tác giả: Bát Lưỡng Thất Tiễn
Nguồn: Truyện của tui

Vô Thượng Huyết Đế

Vô Thượng Huyết Đế Xếp hạng: 4.1/5 - 325 Lượt đánh giá.

Hiên Viên xưng đế, Bạch Hổ vi tôn! Thiếu gia ăn chơi Dịch Thu, ngẫu nhiên được Bạch Hổ Huyết Tôn truyền thừa, từ đó gà rừng biến Phượng Hoàng, bước trên nghịch thiên chi lộ người cản thì giết người, thần cản giết thần con đường nghịch thiên.

Bình Luận: