Tác giả: Mạc Mặc
Nguồn: Truyện của tui

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong Xếp hạng: 4/5 - 348 Lượt đánh giá.

Võ chi đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn.

Nghịch cảnh trong phát triển, tuyệt địa ở bên trong muốn sống, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo.

Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Bình Luận: