Tác giả: Mặt Trăng Màu Trắng
Nguồn: Truyện của tui

Xuyên Không Ta Mạnh Nhất

Xuyên Không Ta Mạnh Nhất Xếp hạng: 4/5 - 291 Lượt đánh giá.
Hắn chỉ là một kẻ bình thường, hắn không có tài cán gì khác. Nhưng rồi, hắn trở thành kẻ mạnh nhất, hắn xuyên vị diện, hắn phá hoàng tuyền. Ps: Truyện viết lúc rãnh nên chắc 1-2 tuần/chương
Bình Luận: